مهمترین معبر اصلی و مرکز تجاری شهر نایین در قدیم بازار تاریخی نایین بوده که از وسط بافت تاریخی نایین می گذشته است .ورودی بازار به عنوان یکی از دروازه های قدیم شهر بوده که به دروازه تاریخی چهل دختران معروف می باشد .بازار تاریخی نایین در طول دوره های مختلف تاریخی شکل و توسعه یافته و بنای اولیه آن متعلق به دوره ایلخانان و بیشترین رونق آن در زمان صفویه می باشد .طول بازارتاریخی نایین حدودا”۳۰۰ متر و عرض آن بین ۳ تا ۵ مترمتغیربوده و شامل۱۷۰باب مغازه می باشد.

بازار تاریخی نایین دارای دو کاروانسراو بارانداز بوده که کاروانسرای بزرگ آن درست پس از عبور از دروازه تاریخی چهل دختران در سمت راست بازار قرارداشته که در حال حاضر فقط سردر ورودی آن باقی مانده است.دروازه چهل دختران دارای دو برج بوده و چسبیده به حصار تاریخی شهر نایین می باشد که دورتادور حصار تاریخی شهر نایین را خندقی احاطه نموده و محل عبور از دروازه به وسیله پل متحرک میسر می شده و در بالای دروازه اتاقکی برج مانند بوده که در هنگام هجوم بیگانگان درب اصلی بسته و ازطریق تیرکشها و آتش دانها به دشمن حمله می نمودند.دروازه تاریخی چهل دختران و ورودی بازار دارای دودرب بزرگ می باشد .

این بنای تاریخی به شماره ۱۵۶۴ به تاریخ ۲۴/۵/۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  

IMG_5617 Bazar-nain-1 IMG_0143 IMG_0188