2030549
, ,

در 9 ماه اول امسال صورت پذیرفت:

    ثبت 1154 مورد بازدید نظارتی و حفاظتی از بناها و بافتهای تاریخی نایین توسط پایگاه حفاظت از میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین . محمود مدنیان رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین گفت با توجه به بافت تا…
2030549

چند ماده قانونی

  تذکر چند ماده قانونی از قانون مجازات اسلامی ماده 558 هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي _ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، تاسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و ن…