ss

آداب و رسوم

  شهرستان نایین داراي بافت كاملاً مذهبي بوده و از دوره هاي تاریخي تا كنون نیز این ویژگي تأثیر به سزائي در معماري – مردم شناسي – آداب و رسوم و سنتها نهاده است چنانكه از با شكوهترین مراسم این شهرستان مي توان به مراسم عزاداري (ویژه)سید و سال…
IMG_0322

معرفی کلی شهر نایین

شهرستان تاریخی" نایین "به عنوان دروازه‌ی کویر مرکزی ایران،‌در حاشیه‌ی جنوبی کویر مرکزی واقع شده و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 1560 متر می‌باشد. نائین یکی از پهناورترین شهرستان‌های استان اصفهان بشمار رفته و از نظر جغرافیایی بین 22 درجه و 45 دق…