مرمت حوض و رختشویخانه محمدیه

ریس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین از مرمت و بازسازی بخشهای فرو ریخته حوض و رختشویخانه محمدیه نایین خبر داد

وی گفت حوض و رختشویخانه محمدیه در محله تاریخی محمدیه  واقع در میدان کبیر این محل ودر مجاورت مجموعه ای از بناهای مهم تاریخی ازجمله مسجد جامع محل متعلق به قرن چهارم هجری .حسینه واب انبار قاجاری ومیدان تاریخی محل قرار دارد

این حوض ورختشویخانه در نوع خود دارای معماری خاص وشبیه گودال باغچه برای دسترسی به سطح آب قنات ایجاد وحفر شده است که در قدیم آب قنات محمدیه در این حوض  به صورت چرخشی عمل نموده اهالی از آن آب  ان استفاده می نمودند

با توجه به فرسایش شدید در قسمت‌هایی از بدنه این بنا وریزش بخشی از آن واحتمال آسیبهای بیشتر وبا پی گیری های این اداره نسبت به تامین اعتبار آن اقدام وعملیات مرمتی ان آغاز گردید این پروژه با اعتبار یکصد ملیون تومان از اعتبارات ملی و بافتهای تاریخی تامین گردید

این بنا به همراه میدان کبیر محل که در نوع خود منحصر به فرد می باشد به شماره  ۱۱۵۹۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

IMG_20200919_103545

IMG_20200919_103615