شروع مرمت خانه تاریخی بنیادی

 

شروع مرمت خانه تاریخی بنیادی با مجوز ونظارت میراث فرهنگی جهت ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی در شهرستان نایین.محمود مدنیان در اینباره گفت خانه تاریخی بنیادی متعلق به دوره صفویه در محله تاریخی باب المسجد الگوی معماری خانه های تاریخی کویری در نایین می باشد

این خانه دارای بخشهای متعددی همچون هشتی سه دریها گودال باغچه بهار خواب مطبخ و ..‌..می باشد.گودال باغچه خانه در دوره های بعدی از خاک پر شده بود که در شروع مرمت کاملا از خاک تخلیه گردیده و در نوع خود از نظر معماری با عمق زیاد بالای پنج متر بسیار حایز اهمیت می باشد.این خانه در قدیم دارای قنات بوده که از وسط گودال باغچه می گذشته است.در حال حاضر این بنا توسط بخش خصوصی وبا مجوز ونظارت اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حال مرمت می باشد.

44