برگزاری جلسه هم اندیشی فعالان گردشگری شهرستان نایین با فرماندار

به مناسبت هفته گردشگری نشست وجلسه هم اندیشی با حضور فرماندار و فعالین حوزه گردشگری شهرستان نایین برگزار گردید
این جلسه که در یکی از خانه های تاریخی شهر نایین که به تازگی به عنوان مجموعه بو مگردی به بهره برداری رسیده بر گزارگردید
ابتدا پتانسیلها ویژگیهای شهرستان نایین در حوزه گردشگری و راهکارهای توسعه این صنعت با توجه به ویژگیهای تاریخی طبیعی صنایع دستی وموقعیت جغرافیا ی این شهرستان پرداخته شد سپس
آقای نصرتی فرماندار شهرستان نایین هم به اهمیت این حوزه بویژه در این شهرستان اشاره نموده حمایت از حوزه میراث فرهنگی گردشگری وصتایع دستی را از اولویت های شهرستان برشمرده تبدیل شدن شهرستان به مقصد گردشگری از طریق ایجاد زیر ساختها و برگزاری رویدادها تاکید نمودندIMG_20200929_084305