برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط با مدیران اقامتگاههای شهرستان

به مناسبت هفته گردشگری جلسه ای آموزشی بین کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مدیران مراکز اقامتی در خصوص مسائل مرتبط با ویروس کرونا برگزار گردید. در این جلسه که در اقامتگاه بوم گردی عمارت خان نشین برگزار شد کارشناس شبکه بهداشت باید ها و نباید های پذیرش مسافر ، سرو غذا و دیگر خوراکیها و نحوه ضد عفونی و گندزدایی محیط های مختلف را برای حاضران تشریح نمودند.

IMG_20200929_104223