اقامتگاه بوم گردی نارین قلعه نایین

 

این اقامتگاه بوم گردی در محله باب المسجد و پشت حسینیه باب المسجد واقع گردیده است. این واحد دارای پنج اتاق و ظرفیت ۱۵ نفر اقامت می باشد.

انصاری 5151انصاری515