,

افتتاح چندین اقامتگاه بوم گردی در شهر نایین به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولتبا حضور جناب آقای قاضی عسکر معاون محترم استاندار، فرماندار و جمعی از مسئولین و فعالین صنعت گردشگری اقامتگاههای بوم گردی عمارت خان نشین و خان بقایی در شهر نایین افتتاح گردیدند. با افتتاح این اقامتگاه ها ۴۵ نفر به ظرفیت اقامتی شهر نایین اضافه گردید.

IMG_9447 IMG_9459