یکی از شاخصه های مهم معماری دربافت تاریخی شهر نائین و از مهمترین بناهای عمومی شهر، آب انبارهای بسیار زیبای تاریخی این شهر بوده . چنانکه می توان نام شهر تاریخی نائین را شهر آب انبارها نامید.

وجود آب انبارها با فرمهای بسیار خاص ، زیبا و متنوع توجه هر بیننده و گردشگری را به خود جلب می نماید.

آب انبارهای نائین یکی از مهمترین منابع تأمین آب  در دوره های تاریخی بوده واهمیت آب رادریک منطقه حاشیه کویر به نمایش درمی آورد.

تنوع آب انبارها و تنوع درطرح بادگیرها ، گنبدها و پاشیرهای آن جذابیت خاصی درمحیط ایجاد می نماید که بایستی درمرمت ، حفظ ، نگهداری و معرفی آن دراولویت قرارگیرد.